Användarprofil

Henrik Ljungdahl (bulgur)

Betygsstatistik

Henrik Ljungdahl (bulgur) har betygsatt 87 produkter på Valv. Det är 0.129% av alla produkter som finns på sidan. Flest betyg har Henrik Ljungdahl (bulgur) satt i huvudkategorin Öl (87 st). Henrik Ljungdahl (bulgur) har totalt delat ut 592 betygspoäng med ett snitt av 6.8 per produkt.

Antal produkter per betyg

Antal produkter per betyg
Betyg 1:0Betyg 6:13
Betyg 2:3Betyg 7:33
Betyg 3:0Betyg 8:30
Betyg 4:3Betyg 9:0
Betyg 5:5Betyg 10:0

Betyg per huvudkategori

Betyg per kategori
Öl 87 (100.0%)

Favoritkategorier

Favoritkategorier
KategoriBetygAntal betygProdukt med högst betyg
Övriga Pilsener 7.73 (3.4%) Classe Royale Pilsener Bier
Bock 7.03 (3.4%) Moza Bock
Pale Lager 6.972 (82.8%) Cerveza Salva Vida
Lågalkoholhaltig lager 3.02 (2.3%) El Inca Bi-Cervecina

Detaljer om öl

Öl per land Henrik Ljungdahl (bulgur) har betygsatt 87 ölsorter från 22 länder. Totalt så är det 0.160% av all öl, 100.000% av Henrik Ljungdahl (bulgur) betyg och 0.129% av alla produkter. Henrik Ljungdahl (bulgur) verkar tycka bäst om öl i kategorin Övriga Pilsener.

KategoriBetygAntal betygProdukt med högst betyg
Övriga Pilsener 7.73 (3.4%) Classe Royale Pilsener Bier
Bock 7.03 (3.4%) Moza Bock
Pale Lager 6.972 (82.8%) Cerveza Salva Vida
Lågalkoholhaltig lager 3.02 (2.3%) El Inca Bi-Cervecina

Karta över länder med betygsatta öl

Länder med minst en provad öl