The Scotch Malt Whisky Society

Skottland

1
SMWS Cask.No 119.12 (Yamazaki), 16 years (japansk whisky)

Japansk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 120.4 (Hakushu), 18 years (japansk whisky)

Japansk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 121.38 (Arran), 7 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 125.39 (Glenmorangie), 18 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 127.14 (Port Charlotte), 9 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 127.6 (Port Charlotte), 6 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 17.30 (Scapa), 9 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No 19.49 (Glen Garioch), 21 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

SMWS Cask.No. 24.111 (Macallan), 13 years (skotsk whisky)

Skotsk maltwhisky släppt av The Scotch Malt Whisky Society

1