Ritterguts Gose GmbH

Tyskland

1
Ritterguts Bärentöter - German Sour Gose Bock (ale) Inte godkänd

Tysk ale från Borna

Ritterguts Original Gose, -2004 (ale)

Tysk gose från Borna

Ritterguts Original Gose, 2015+ (ale)

Tysk gose från Borna, gjord med ny jäst, högre abv och på ett annat bryggeri gämfört med den gamla versionen

1