Fässla

Tyskland

1
Fässla Bambergator (lager)

Tysk bocköl från Bamberg

Fässla Gold-Pils (lager)

Tysk pilsner från Bamberg

Fässla Lagerbier (lager)

Tysk ljus lager från Bamberg

Fässla Weihnachtsbier (lager)

Tysk lager från Bamberg

Fässla Weizla Dunkel (ale)

Tysk veteöl från Bamberg

Fässla Weizla Hell (ale)

Tysk veteöl från Bamberg

Fässla Zwergla (lager)

Tysk mörk lager från Bamberg

1