Övriga Pilsener

Många pilsener faller utanför de vanliga benämningarna för pilsener, och kallas då enbart för pilsener.

Ølfabrikken Pilsner, 2008+

Dansk pilsner från Roskilde

Ølsnedkeren Håndlager

Dansk pilsner från Köpenhamn