Cream Ale

Även Cream Ale görs via överjäsning och lagring, men med betydligt närmare koppling till den amerikanska lagern än den tyska.

Willimantic Unfiltered Cream Ale

Amerikansk ale från Willimantic, Connecticut

Wisconsin Whitetail Cream Ale

Amerikansk ale från Black River Falls, Wisconsin

Wynkoop Cascade Cream Ale

Amerikansk ale från Denver, Colorado

Wynkoop Elis Cream Ale

Amerikansk ale från Denver, Colorado

zip’s PinkstopInte godkänd

Ungersk ale från Miskolc

Ølfabrikken Cream Ale

Dansk ale från Roskilde

Ølfabrikken Cream Ale Spring

Dansk ale från Roskilde